Reklamacje, zwroty, wymiany

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY OOH LA LA.PL

Będąc Konsumentem ma Pan/Pani prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie, wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres: ul. Tadeusza Rejtana 29c , 42-202 Częstochowa Zgodnie z art. 30 ust 3 Ustawy o prawach konsumenta Sklep nie zapewnia możliwości złożenia odstąpienia drogą mailową.

Może Pan/Pani skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

Jest Pan/Pani zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia w którym Pan/Pani poinformował o odstąpieniu od umowy. Towar należy zwrócić na podany adres ul. Tadeusza Rejtana 29c,  42-202 Częstochowa wraz z paragonem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru ( metki itp). Jest Pan /Pani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sklep nie przyjmuje paczek na koszt adresata ani za pobraniem.

Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Panu/Pani wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy - zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych, dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba, że Państwo zgodzili się na inny sposób zwrotu pieniędzy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.

Zwrot należy wysłać na adres:

Firma Ooh la la

Tadeusza Rejtana 29C

42-202 Częstochowa

osoba uprawniona do weryfikacji zwrotów

Paulina Jezierska

numer telefonu 500237167

Adres e-mail sklep@oohlala.pl

Formularz z załącznika

REKLAMACJE

Reklamacje należy wysłać na adres:

Firma Ooh la la

Tadeusza Rejtana 29C

42-202 Częstochowa

osoba uprawniona do weryfikacji reklamacji

Paulina Jezierska

numer telefonu 500237167

Adres e-mail sklep@oohlala.pl

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na ww. adres. Przesyłki wysyłane do nas w formie "za pobraniem" nie będą odbierane.

Formularz